Lékaři versus léčitelé

Když se tak nad touto tématikou zamýšlím, přijde mi, že se vlastně pořád bavíme o stejných lidech. Mají podobné chyby, ale i dobré vlastnosti, které by právě ty špatné měly předčit, aby mohli svoje povolání vykonávat zodpovědně, s plným nasazením a fundovaně. V dnešní době se často setkáváme s faktem, že lidé prosazují buď přírodní léčitelství nebo medicínu. Vzniká spousta odborných i neodborných debat, kde se každý snaží prosadit si vlastní pravdu, aniž by se hluboce zamyslel nad tím, co mu ten druhý chce říci. Obecně lze sdělit, že si opravdu málo nasloucháme a pokud to někdo dobře umí, je často naší společností využíván a vyždímán jako citron, ale tím se v tomto konkrétním článku nechci zaobírat do hloubky. Zkrátka většina problémů staví na špatné komunikaci a to i v tomto případě. Pro léčitelské postupy, praktiky a jiné vzniklo již mnoho a mnoho knih.


V současné době tvoří pomalu samostatné oddělení v knihkupectví. Liší se svým obsahem, přitom pojednávají o stejných věcech, je nesnadné si vybrat tu, která je pro člověka přínosná a nenatropí mu víc škody než užitku. To stejné platí i o léčitelích. Pokud se nad tímto honosným označením člověka, který se zabývá člověkem jako celistvou bytosti s fyzickým i duchovním tělem zamyslíme, dojdeme k závěru, že je to natolik specifická, náročná a časově vytěžující činnost, jak na studium, tak na samotnou práci s klienty, že jí nemůže dělat každý, ba naopak těchto lidí by mělo být v naší republice sotva na prstech jedné ruky. V tomto případě se bavíme o léčitelích, kteří svoji činnost provádí za peněžní obnos a jejich poslání je živí.

S novou dobou přichází i nové trendy a to se mi zdá se projevuje i v péči o pacienty nebo chcete-li klienty. Poptávka určuje nabídku a proto se v současnosti vyrojilo léčitelů jako hub po dešti. Často se jedná o lidi, kteří jsou v zoufalé životní situaci a bludném kruhu již několik let bez dohledného východiska. Tito lidé se často upnou na duchovní dráhu, po krátké době si myslí, že všemu rozumějí a protože je jejich život natož zaměstnání nenaplňuje, zato by se rychle a pokud možno bez co nejmenší snahy dobrali bohatství, zaplatí si pochybné kurzy, častokrát prováděné na dálku a poté se považují za nadřazené ostatním lidem, kterým se snaží radit, aniž by uměli poradit sami sobě, natož se chápali. Zneužívají naivity, zoufalství a poslední možností volby lidí, kteří už často neví kudy kam a kteří byli právě nedostatečně vyslyšeni svými nejbližšími (rodina, přátele, partner, spolupracovníci a pod.).

doctorNa těchto lidech se pak přiživují a vytváří si vlastní bohatství, nehledě na škody které napáchají a vždycky si je nějakým způsobem omluví. To jsou ti nevzdělaní lidé, kteří nemají k tomuto poslání žádné oprávnění a kazí pověst lidem, kteří tomuto řemeslu skutečně rozumějí, celoživotně se vzdělávají, neodsuzují lékaře, ale mají je v úctě a spolupracují s nimi. Tito lidé se desítky let zabývají svoji prací, celoživotně se vzdělávají jak na vysokoškolské úrovni, tak formou kurzů. Nevzbuzují v člověku okamžitý pocit nedůvěry, často působí velice skromně laskavě a pokorně. A hlavně, nikoho o ničem nepřesvědčují. Léčitelských technik a způsobů je celá řada od bylinek až po energetickou harmonizaci těla a pod.

Největším nástrojem je ale porozumění a dostatek času na vyslechnutí a rozebrání situace do drobných důležitých detailů tak, aby tomu člověk rozuměl, uklidnil se a chce-li situaci řešit věděl, jak na to. Tím se dostáváme k lékařům. V naší společnosti jsou vnímáni jako taková elita národa, lékař je někdo, lékař má postavení, tím pádem společenské uplatnění moc a peníze. Poslední tři aspekty často způsobují, že se lékaři chtějí stát právě lidé, kteří touží po úspěchu, penězích a prestiži, vše ostatní je u nich až na posledním stupínku. Takový lékař vás nerudně přivítá již ve dveřích, několikrát vás upozorní, že je velice vytížený a celkově na vás působí dojmem, že ho vlastně vaše přítomnost obtěžuje a jste vlastně simulant, který si nezaslouží jeho pozornost. Co takovému lékaři sdělíte? Máte v něj důvěru? Jste uvolnění a odhodlaní mu sdělit veškeré subjektivní příznaky choroby? Nejspíše ne, tím pádem lékař nemá dostatečné informace ke stanovení diagnózy natož léčby.

Zvolila jsem jako příklad velice vyhrocenou situaci. Všichni si přejeme těchto zážitků co nejméně to je jisté, ale pokud trochu ubereme, dostaneme se na standard dnešní doby, kdy je na pacienta stále málo času. Nutně to vždy nemusí způsobit lékař, ale systém do kterého je ukotven. Obecně se dnes ví, že odborných lékařů je nedostatek, stejně tak i sester a dalšího zdravotnického personálu. To vše způsobuje stres, spěch a neporozumění, díky kterému často lidé končí v rukou šarlatánu a poté se již motají v bludném kruhu. Je známo čím dál tím více případů ohrožení na životě, nevyjímá těch dětských. Žijeme v demokracii, na kterou plno lidí nadává. Jsou to většinou lidé, kterým více vyhovuje řídit se radami jiných, protože tím pádem se podřídí a nemusí být zodpovědní za svoje činy a smýšlení, vyhovuje jim to. Ale pravdou zůstává, že jsme všichni za svoje činy a smýšlení zodpovědní v kterékoliv době, protože pro všechny kdo chtějí najít, existuje jiná cesta. Proto si dnes můžete vybrat jestli se budete léčit alternativně, podle medicíny, nebo zvolit zlatou střední cestu, konečné rozhodnutí je na vás, na vás jsou potom i konečné důsledky.


O Petra P. 50 Článků
Hyperaktivní maminka s velkou vášní ke knížkám, kafíčkování s kamarádkami a nadšenec pro vše nové.